Sposób przekazu wiedzy ma znaczenie

16 Views Comment Off

Zależy on od wzorów kulturowych i struktury instytucji społecznych, od statusu społecznego i roli zawodowej. Nawet takie czynniki, jak sposób przekazu, decydują o treści i przebiegu omawianego procesu nie jest rzeczą obojętną, czy ludzie rozmawiają bezpośrednio czy za pomocą telefonu kamerki dla dorosłych.

Wśród czynników regulujących czynność porozumiewania się- doniosłe znaczenie odgrywa osobowość. Tak na przykład wysokie kompetencje lub ich brak, odwaga lub śmiałość, egocentryzm lub altruizm często wpływają na treść i formę przekazywanych komunikatów. Można przypuszczać że pewną rolę w procesie porozumiewania się ludzi odgrywa również samowiedza. Twierdzenie to zostało pośrednio udokumentowane w poprzednich punktach tego rozdziału.

Tak więc wykazałem, że samoakceptacja wpływa na kształtowanie się życzliwej oraz przychylnej postawy wobec innych. 364 ludzi prawdopodobnie przebieg rozmowy, negocjacji czy egzaminu z osobami, których darzy się szacunkiem i uznaniem, jest inny niż z osobami, które wywołują negatywne emocje. Prawdopodobnie więc poziom samoakceptacji wpływa na strukturę stosunków międzyludzkich. Analogiczną hipotezę można by sformułować na podstawie wyników badań poświęconych podobieństwu subiektywnemu.

Dotychczas przeprowadzono niewiele eksperymentów, których celem było poznanie roli samoocen, standardów osobistych, kolorytu obrazu własnej osoby czy samoakceptacji w procesie porozumiewania się.

Podobne wpisy o transporcie i motoryzacji:

About the author

Related Articles

Ankieta:

Czy w twoim mieście znajduje się wypożyczalnia samochodów dostawczych?

View Results

Loading ... Loading ...
Komentarze
Menu:
Archiwa
Kategorie